INDTÆGTER
Kontingent

301.000,00

Renter

500,00

Indtægter i alt

301.500,00UDGIFTER
– Vedligeholdelse egne arealer:
Sommer

50.000,00

Vinter

80.000,00

Anden vedligeholdelse

30.000,00

SF sten

15.000,00

Legeplads

23.500,00


198.500,00


– Vedligeholdelse fælles arealer:
Sommer

52.400,00


52.400,00


Administration

Kontorhold m.m.

2.000,00

Gebyrer

300,00

Multidata PBS

1.200,00

Forsikring

1.000,00

Øvrige udgifter

2.000,00

Møde- og bestyrelsesudgifter

25.000,00


31.500,00


Udgifter i alt


282.400,00


Budget 2012


19.100,00