INDTÆGTER
Kontingent

327.500,00

Renter

300,00

Indtægter i alt

327.800,00


UDGIFTER
 – Vedligeholdelse egne arealer:
Sommer

56.000,00

Vinter

80.000,00

Anden vedligeholdelse

23.000,00


159.000,00


 – Vedligeholdelse fælles arealer:

Fællesforeningen

62.000,00

SF-sten

17.000,00

Legeplads

20.000,00 


99.000,00


Administration

Kontorhold m.m.

5.000,00

Gebyrer

   300,00

Multidata PBS

 1.200,00

Forsikring

1.000,00

Øvrige udgifter

   2.000,00

Møde- og bestyrelsesudgifter

25.000,00


34.500,00


Udgifter i alt


292.500,00


Budget 2011

 


35.300,00