INDTÆGTER
Kontingent

222.700,00

Renter

3.000,00

Indtægter i alt

225.700,00


UDGIFTER
 – Vedligeholdelse egne arealer:
Sommer

68.000,00

Vinter

40.000,00

Anden vedligeholdelse

40.000,00


148.000,00


 – Vedligeholdelse fælles arealer:

Fællesforeningen

62.000,00

Legeplads

20.000,00 


82.000,00


Administration

Kontorhold m.m.

5.000,00

Gebyrer

   300,00

Multidata PBS

 1.200,00

Forsikring

1.000,00

Øvrige udgifter

   2.000,00

Møde- og bestyrelsesudgifter

25.000,00


34.500,00


Udgifter i alt


264.500,00


Budget 2010 (underskud)

 


38.800,00