INDTÆGTER
Kontingent (131 x 1700,00)

222.700,00

Renter

1.000,00

Indtægter i alt

223.700,00


UDGIFTER
 – Vedligeholdelse egne arealer:
Sommer

60.000,00

Vinter

20.000,00

Anden vedligeholdelse

55.000,00


135.000,00


 – Vedligeholdelse fælles arealer:

Fællesforeningen

60.000,00

Legeplads

5.000,00 


65.000,00


Administration

Kontorhold m.m.

4.000,00

PBS

 1.500,00

Forsikring

1.000,00

Øvrige udgifter

   2.000,00

Møde- og bestyrelsesudgifter

25.000,00


33.500,00


Udgifter i alt


233.500,00


Resultat 2007 (underskud)


9.800,00