INDTÆGTER
Kontingent (131 x 1700,00)

222.700,00

Renter

1.000,00

Indtægter i alt

223.700,00


UDGIFTER
 – Vedligeholdelse egne arealer:
Sommer

65.000,00

Vinter

10.000,00

Anden vedligeholdelse

41.200,00


116.200,00


 – Vedligeholdelse fælles arealer:

Fællesforeningen

60.000,00 


60.000,00


Administration

Gebyrer

500,00

Multi Data

1.200,00

Forsikring

1.000,00

Hjemmeside

    500,00

Møde- og bestyrelsesudgifter

25.000,00


28.200,00


Udgifter i alt


204.400,00


Resultat 2005 (overskud)


19.300,00