INDTÆGTER
Kontingent (131 x 1300,00)

170.300,00

Renter

1.500,00

Indtægter i alt

171.800,00


UDGIFTER
 – Vedligeholdelse egne arealer:
Sommer

71.000,00

Vinter

10.000,00

Anden vedligeholdelse

30.000,00


111.000,00


 – Vedligeholdelse fælles arealer:

Fællesforeningen

52.000,00 


52.000,00


Administration

Kontorhold m.m.

1.000,00

Multi Data

1.200,00

Forsikring

1.000,00

Mødeudgifter

25.000,00


28.200,00


Udgifter i alt


191.200,00


Resultat 2003 (underskud)


-19.400,00