INDTÆGTER
Kontingent (131 x 1100,00)

144.100,00

Renter

3.000,00

Indtægter i alt

147.100,00

UDGIFTER
 – Vedligeholdelse egne arealer:
Sommer

49.000,00

Vinter

10.000,00

Anden vedligeholdelse

10.000,00


69.000,00


 – Vedligeholdelse fælles arealer:
Sommer

30.500,00

Fællesudgifter (131 x 180)

23.580,00 


54.080,00


Administration
Kontorhold

3.000,00

Multidata

1.000,00

Forsikring

1.000,00

Mødeudgifter

20.000,00


25.000,00


Udgifter i alt


148.080,00


Resultat 2002 (underskud)


-980,00