Feature Image

Som ønsket af flere beboere er der nu opsat en bænk på foreningens legeplads.
Vi håber at den bliver flittigt benyttet i lighed med legepladsens øvrige faciliteter.
Bestyrelsen